Výklad karet, astrologie, kurzy Tarotu

Velká arkána v Tarotu – tajemství naší duše

Tarot je karetní systém, který obsahuje 78 karet. Je rozdělen do dvou částí. Ta významnější z nich, o které si něco více sdělíme, je nazývána Velká arkána (velká tajemství) neboli trumfy. Jedná se o 22 symbolických obrázků (archetypů), z nichž každý má své pořadí a jméno (0=Blázen až XXI=Svět).
Jsou to jakési pravzory nebo určitým způsobem uspořádané motivy a pohnutky, které se v kartách Velké arkány objevují např. Stín (Ďábel), Anima (Císařovna, Velekněžka), Animus (Císař, Velekněz), Vnitřní já (Svět), Taškář (Blázen, Kejklíř), Hrdina (Kočár), Božské dítě (Slunce), Moudrý stařec (Velekněz)….
Symboly dvaadvaceti Velkých arkán jsou klíčem k pochopení záhad naší duše a tím i našeho osudu. Pomocí těchto symbolů rozmlouváme se svou duší a poznáváme ji. Prostřednictvím tarotových symbolů komunikuje naše podvědomí se skrytou podstatou vesmíru. Neexistuje žádný přesný a vyčerpávající popis, co která karta znamená. Jejich význam je proměnlivý a často protichůdný. Každá karta má různé významové roviny týkající se rozmanitých částí našeho života: každodenní, partnerská, duchovní, mystická apod.
Veškeré popisy významu karet jsou pouhé návody, kterých se můžeme nebo nemusíme držet. Velká arkána je posazením významu zcela odlišná od arkán malých. Velká arkána je důležitější, ale méně jednoznačná a obtížněji pochopitelná. Nemusí se zde tvořit žádné celky, každá karta stojí zcela zvlášť. Zda jejich význam budeme chápat v pozitivním či negativním smyslu nám mohou napovědět okolostojící malé karty. Ale o tom někdy příště…


Poznejte význam Velké arkány. Objednejte se na výklad karet.

    Mám zájem o:*

    Očekávaná cena (pouze čísla)*

    Doplňující informace:

    Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

    Please follow and like us: