Výklad karet, astrologie, kurzy Tarotu

Tarot a řešení finančních krizí

Řešení finančních problémů patří stejně tak jako problémy se vztahy k ožehavým tématům, s nimiž za mnou klienti velice často přicházejí. Do finančních krizí se může jednoduše dostat každý z nás, řešení „jak z toho ven“ však bývá někdy velice obtížné.

Tarotové karty klientům samozřejmě nedokáží předpovědět čísla do loterie, mohou však dotyčnému nastínit jakým směrem se bude jeho další cesta odvíjet. Samotné rozhodnutí, zda se touto cestou vydá či nikoliv, však záleží čistě a jen na zákazníkovi samotném.

Jak vám může výklad karet pomoci z finančními potížemi

penízeFinanční potíže nejčastěji přicházejí v souvislosti se ztrátou zaměstnání, což je v dnešní době téma velice aktuální a žhavé. Velice často se však do této situace dostávají i ženy, které např. opustil manžel či přítel a zůstaly sami bez dalších prostředků, v horším případě jako samoživitelky.

Pomocí výkladu tarotových karet  můžete získat odpověď na otázky typu, jaké možnosti se vám nabízejí a jak tuto situaci řešit. Máte se začít poohlížet po novém zaměstnání? Nebo se neobrátit o pomoc u nejbližších? Máte zkusit řešit situaci půjčkou? Cesta k řešení může být někdy jednoduchá, jindy však velice komplikovaná.

Tarot samotný vám rozřešení nedá, ale pomůže vám nabídnout nějaké cesty. Rozhodnutí je však jen a jen na vás.


Máte zájem o výklad karet? Kontaktujte mě.

    Mám zájem o:*

    Očekávaná cena (pouze čísla)*

    Doplňující informace:

    Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

    Please follow and like us: