Výklad karet, astrologie, kurzy Tarotu

Věž IVI.

vezVěž reprezentuje vzdušné zámky, plány, vztahy a projekty mající vratký základ. Závažná změna (většinou neočekávaná), která se může zdát zprvu nepříjemná. Je však nutností, aby člověk zmoudřel. Zboření všech jistot, rozchod, rozvod, výpověď, ztráta i procitnutí z falešných představ o sobě nebo ostatních apod.

Klíčová hesla:

falešné iluze, bolestivá událost, rozchod, rozvod, nepřátelství, pád, bankrot, ztracený stabilita i důvěra, přílišné ambice a jejich pád, průlom do nových situací, úzkost, katastrofa, krize.

Krátce: Nápor ega, kolaps ega

Please follow and like us: